Beyni Rölantiye Almak…

Ak?am eve gelmek üzere i?ten ç?kt?m. Biraz dinlendikten sonra yapaca??m ?eyleri akl?mda toparlar?m diyordum kendi kendime.

Vaktin erken oldu?unu gördüm, 2 gün sonraki toplant?ma haz?rlanmak amac?yla berbere gitmenin iyi bir fikir oldu?unu dü?ündüm. Ayr?ca beynimdeki dü?üncelerin dönü? h?z? biraz yava?layacakt?. K?sa sürece?ini dü?ünsemde, orda birde bakt?m olay benim saçlar?m üzerinde baz? antrenman yapmaya geldi. Epeyce u?ra?t?lar 🙂 Y?llard?r arkada?lar?m oldu?u için keyifli bir 1 saatti. Öyleolmasa tam bir i?kence olabilirdi….

Sonra al??veri? yapt?m. Halen dü?üncelerin dönü? h?z?nda bir de?i?iklik yoktu, neyse art?k evde dedim. Evin yolunu tuttum…

Eve geldi?imde de?i?en bir?ey yoktu yapmam gereken bir ton i?i s?raya koymak yerine bir o tarafa bir bu tarafa ko?u?turdum durdum.  Bir ?ekilde baz?lar?n? tamamlad?m ama ne yedi?im yemekten, ne içti?im çaydan ne de sigaralar?mdan bir?ey anlamad?m. Her yerde tonla ka??t okumam için beni beklerken bunlara birazda elektronik dökümanlar eklendi.

Halen rölantiye alamad?m beynimi. Dolay?s?yla i? üretmek zor oluyor. Enerjimi koruyarak yar?n sabah?n erken saatlerine b?rakt?m i? üretme k?sm?n?. Ama halen bir yol bulmu? de?ilim beynimi dinlendirmek için.  Muhtemelen uyumaya çal???rken de ayn?s? olacak ve bir kaç saat kitap okuyaca??m. O s?rada uyuyakal?r?m herhal 🙂

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.