Gece ku?u

Eskiden yaz?lar yazd???m? hat?rlad?m bugün, sonra vazgeçti?imi. Hayat?n bizi sürükledi?i girdapta kaybolup, hangi girdapta kayboldu?umu unuttu?umu hat?rlad?m. Korkular?m? hat?rlad?m. Kimi yerli kimi yersiz. Dünyaya döndüm bakt?m, döndüm kendime bakt?m. Kim oldu?umu unuttu?unu hat?rlad?m. Nas?l sömürdü?ünü hat?rlad?m dünyan?n herkesi, u?akl???nda herkesin kendi ?eytan?n?n. Müslümanl?k bile diyen oldu?unu hat?rlad?m…

Sonra dü?ündüm nefes ald?kca korkuya gerek yok, ?irkten gayr? hiçbir?ey den… Ümide gerek var ikisinin aras?nda olmaya gerek var… Yaz dedim, ka??da de?il belki suya yazar gibi. Sonra yazd?m ve bitti nefesim burada. B?rakt?m ?imdi yeni bir nefes gelip cesaretimi toplayana kadar…

Berkant…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.