Nas? Pöyle Bi?i Yapars?n :)

🙂 Ben güldüm belki sizde gülersiniz.

Ekonomik kriz yüzünden büyük para problemi olan Temel, çocuk kaç?r?p fidye istemeye karar vermi?.

?ehrin büyük bir park?nda çocu?un birini gözüne kestirmi?.

Önce bir not yazm??: Çocu?inu kaçurdum. Bunu yaptu?um içun üzgünum ama kusura pakma çünki gerçekten paraya ihtiyacum var.
Yarin sabah saat 7’de parktaki filanca a?acin altina bir siyah çantada 5 milyar getur. “Nas? Pöyle Bi?i Yapars?n :)” yazısının devamını oku