Hep birlikte kazanmak!

Misir yeti?tiren bir çiftçi, her y?l en kaliteli m?s?r ödülünü alirmi?.
Çiftçi, ödül ald??? m?s?rlar?n tohumlar?n? da ekmeleri için kom?ular?na da??t?rm??
Bunu ö?renen bir gazeteci rõportaj yapmak için çiftli?egelmi?.

Gazeteci çiftçiye sormu?:
“Seninle her yil ayn? yar??maya giren kom?ular?na, kaliteli tohumlar?ndan vermeyi nas?l göze alabiliyorsun?”


Çiftçi cevap vermi?:


“Yoksa bilmiyor musun?
Rüzgar, olgunla?an m?s?rlardan polenleri al?r ve tarla tarla da??t?r. E?er kom?ular?m kalitesiz m?s?r yeti?tirirse çapraz tozla?ma sonucu her geçen yil üretti?im mis?rin kalitesi düser.
E?er kaliteli m?s?r yeti?tirmek istiyorsam, kom?ular?ma da kaliteli m?s?r yeti?tirmeleri için yard?m etmeliyim”

Ya?amlar?m?z da böyledir.
Hayatlar?n? anlaml? ve iyi bir ?ekilde ya?amak isteyenler ba?kalar?n?n hayatlar?n? da zenginle?tirmelidir

Bir ya?am?n de?eri dokundu?u hayatlarla ölçülür.
Buna ba?ar?n?n ilkesi diyebilirsin,
Ya da hayat kanunu..
Hiçbirimiz kazanamay?z, hepimiz birden
kazanmad?kça….

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.