Bir Hikaye…

Mesai arkada?lar?mdan birisiyle baz? konular? tart??t?k ve yorumlad?k. Onun cevab? güzel geldi 🙂 Ben alaca??m dersleri ç?kard?m ve çal??t?m. Belki sizlerde al?rs?n?z bir?eyler.

?eytanla kabristanda kar??la?t?lar. ?eytan çok ne?eliydi. Adam sordu:
“Bu ne hâl?”

“Alt?n devrimi ya??yorum.” diye cevap verdi ?eytan. “Bir Hikaye…” yazısının devamını oku

AK?AMLARI NE YAPIYORSUNUZ?..

Güzel bir yaz?, bence vakit bulunca bir okuyun…..
Hayat? biriktiremezsiniz;ya her an?n? ya?ayacaks?n?z,ya da ziyan edeceksiniz.

Dümdüz bir soru size: Ak?amlar? evde ne yap?yorsunuz?

Koltu?a uzan?p, hiç tan?mad???n?z Amerikal? dedektiflerle, hiç tan?mad???n?z Amerikal? haydutlar? m? koval?yorsunuz?

Yoksa yerli dizilere kapt?r?p hiç bilmedi?iniz konaklarda ya?anan hayatlar? m? seyrediyoruz?

Dört saat televizyon seyretmenin sekiz saat çal??mak kadar beyni yordu?unu biliyor musunuz?

?ki türlü hayat var:

1. Ya?anan hayat,
2. Seyredilen hayat, “AK?AMLARI NE YAPIYORSUNUZ?..” yazısının devamını oku