Kamp havas?

Bugün ya???l? havan?n keyfini ç?karmaya tek engel asl?nda ya?murun yol açt??? olumsuz durumlard?.

Ya?murun alt?nda al??veri? bile keyifli idi.

Ak?am saatlerinde telefonumun havadurumu ekran?nda s?cakl?k kamp çad?r? ile birlikte belirince bu havada kamp yapman?n ne güzel olaca??n? dü?ündüm. Ya?mur çad?r?n üzerine dü?ürdü?ü damlalar ile ?ark? söylerken o sessiz dinginlikte tefekkür etmek ne güzel olur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.