Filmler Gerçek Oluyor…

tip_goruntu_1.jpgBugüne kadar hayalgücü neleri tariflemeyi ba?ard?ysa, bilim hayagücünün arkas?ndan yeti?emesede o h?za, bir ?ekilde yeniliklerle gelebiliyor. Jules Verne’nin Aya Yolculukla ba?lad? belkide her?ey yada benim bilmedi?im daha eskilerden ama benim örnegim bu 🙂

Birçok filmde izlemisizdir. Benim favorim olan Startrek’de ise doktorun odas?ndaki cihaz?n ön versiyonunu yapm??lar sanki bu sefer.

Demek ki her?ey hayal etmekle ba?l?yor. Do?ru yolday?m 🙂 K?ssadan hisse ç?kard?m kendime.

Haber :

Philips, bir dakikada üç boyutlu röntgen veren görüntüleme cihaz?n? tan?tt?.?ngiltere’de yay?mlanan Daily Mail gazetesinde yeralan habere görer, bugüne kadar kullan?lan tomografi, MR ve röntgen sistemlerinden çok daha h?zl? ve etkili olan bu cihaz, bir dakikadan k?sa bir süre içinde tüm vücudun en ufak ayr?nt?lar?yla üç boyutlu görüntüsünü elde edebiliyor. “Filmler Gerçek Oluyor…” yazısının devamını oku