Senai Demirci

?fadeler etkileyici..Sözler ve videolarlar toplu halde a?a??da. Yürüdü?ümüz yollara bir bakmak gerekli. Soru sormaya gerek yok. Senai Demirciden..

SABAH NAMAZI

[youtube yIGaRwV7tCo]

Vakit seher…
Zaman?n rahmine sabah?n nütfesi dü?tü az önce.
Gün do?uyor yine ve yeniden…

?imdi hat?rla ki ,

sende bir zamanlar yoklu?un karanl???nda yitiktin.
Kimsenin ad?n? bilmedi?i,hat?r?n? saymad??? bir yetimdin.
Hat?rla ki,
Rabbin seni yoklu?un gecesinden varl?k ufkuna eri?tirdi.
Unutulmu?lu?un gecesinde b?rakmad? seni.
Rabbin seni sahipsiz de b?rakmad?..!!

?imdi seher vakti…

S?yr?l gafletin gecesinden.
Sehere aç gözlerini.
Rabbine aç gözlerini.
Uyan..!!
Uyan ve an seni hiç unutmayan Rabbini herkes unutsa bile,seni unutmayan Rabbini herkesin O’nu unuttu?u anda an!Kalk!
Kalk ve mirac?na e?lik et En Sevgilinin(asm).

?imdi sabah! ?imdi sabah namaz? vakti…

Ö?LE NAMAZI

[youtube eDN1Ma9zxFw]

Vakit Ö?le…
Güne? gö?ün en yüksek noktas?nda.
T?pk? gençli?in gibi.?imdi gün de bir delikanl?..
Heyecanl? ve tela?l?…
Sanki hiç bitmeyecekmi? gibi,hiç ak?am olmayacakm?? gibi…Oysa , güne? ?imdi batmaya ba?lad?…
Zirveye eri?en herkes gibi o da alçalmaya ba?lad?.
Ak?ama ak?yor ???klar art?k.
Bil ki gün ak?aml?d?r; bil ki yaz?n sonu hazand?r.

Vakit ö?le…

O kadar gürültü var ki ortal?kta …
Kalbinin sesini duyam?yorsun bile.

Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin.
Tela?lar?n aras?ndan s?yr?l, yer ay?r ruhuna.
Kalbini sonsuzlu?a biti?tir.
Aln?n? secdeye de?dir

?imdi Ö?le vakti…Ö?le Namaz? vakti…

?K?ND? NAMAZI

[youtube aMoz_TRGehE]

Vakit ?kindi…
Gün ihtiyarlad?.

Güne? solgun rengini b?rak?yor güller üstüne.
Hüzün renkli bulutlar sard? gö?ü.
Güne?in saltanat? bitmek üzere.
Zevale ak?yor ???klar.

Hat?rla ki,

sende bir ömrün ikindisine yürüyorsun..!!
Tenin soluyor.Gözlerinin feri çekiliyor.
Öbür k?y?s?ndas?n art?k nehrin.
Güz yapraklar? gibi.
Hem dal?ndas?n hayat?n , hem de dü?meye haz?rs?n…
Rüzgar? bekliyor gibisin.
?nceldi?in yerden kopmaya haz?rs?n.
Hoyrat bir rüzgar art?k zaman.

?imdi ?kindi Vakti.

Secdeye koy aln?n?.
Zaman?n sahibini selamla.
O’na konu?, O’nunla konu?;dualar?n? f?s?lda.
Sonsuzlu?a tutun hece hece…

?imdi ?kindi.?imdi ?kindi Namaz? Vakti…

AK?AM NAMAZI

[youtube t4l8BjJIZI8]

Vakit Ak?am.
Gün ölmek üzere .
Güne? ???klar?n? topluyor e?yan?n
üzerinden .
K?z?lca k?yameti kopuyor dünyan?n.
Kara kefenini giyiniyor gün.
Gülün rengi soluyor, e?yan?n cezbesi yitiveriyor.

Hat?rla ki,senin de ak?am?n olacak bir gün..!!

Ömrünün ???klar? solacak.
Hayat?n?n perdesi çekilecek Dudaklar?n da donacak gülücük güne?i.
Zaman uçurumun olacak; gelen günün güne?i sana do?mayacak..!!

?imdi ak?am.

Herkesin senden uzakla?aca?? ölüm an?n? hat?rla ki,
sende ?imdi herkesten ve her ?eyden uzakla??p Rabbine yana?as?n…
Seni sen yokken de bilen Rabbin , sen öldükten sonrada bilecek elbet.
Herkesin unuttu?u yerde seni bir O hat?rlayacak.
Hat?r?n? yaln?z O bilecek.

Sen de O’nu an ?imdi.

?imdi ak?am vakti.Ak?am Namaz? Vakti…

YATSI NAMAZI

[youtube 5h2JNX_VrYM]

Vakit Yats?…
Gün çoktan öldü…

Güne? ???klar?n? toplad?.
Gece hükmediyor aleme…

Güne?in saltanat? bitti.
???klar tükendi ufuklarda .
Renkler ellerini çekti e?yadan.
Gül soldu, gün soldu.
Gö?e yöneldi gözler.

Hat?rla ki,

sende unutu?un kara gecesinde yuvarlanacaks?n.
Bir ad?n kalacak geriye..!!
Bir mezar ta??n hat?rlayacak belki seni.
Belki o da unutacak.

Dü?ün ki ,

unutu?un koyu karanl??? çökmü? üzerine .
Yoklu?una çoktan al???lm??.
Unutulu?un hepten kan?ksanm??.
Kimsenin özledi?i bile de?ilsin art?k..!!

Hat?rla bunlar?…

Hat?rla ki, çoklar?n?n seni unuttu?u bu gece , herkesi unutup sen de O’nu hat?rla..!!
Çoklar?n?n ???klara kan?p sahte renklerin kuyular?na dald??? bu gece,
Rabbine kan ,Rabbine uyan..!!

?imdi Yats? Vakti.?imdi yats? Namaz? Vakti…

Senai DEM?RC?

Senai Demirci” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.